Tiến độ dự án Lavita Thuận An Hưng Thịnh tháng 6 Thi công cốt thép cột tầng 4 lên tầng 5 Block A, Thi công cốt thép sàn tầng 7 Block B, Thi công xây tường căn hộ tầng 17 Block C.

Hình ảnh tổng thể dự án
Hình ảnh tổng thể dự án
Hình ảnh tổng thể dự án
Hình ảnh tổng thể Block A và Block B
Thi công cốt thép,cốp pha cột tầng 4 lên tầng 5 Block A
Thi công cốt thép cột tầng 4 lên tầng 5 Block A
Thi công cốt thép cột tầng 4 lên tầng 5 Block A
Thi công cốp pha cột tầng 4 lên tầng 5 Block A
Thi công cốt thép, cốp pha sàn tầng 7 Block B
Thi công cốt thép sàn tầng 7 Block B
Thi công cốp pha sàn tầng 7 Block B
Hình ảnh tổng thể Block C và Block D
Thi công cốt thép sàn, cột tầng 21 lên tầng 22 Block C
Thi công cốt thép sàn, cột tầng 21 lên tầng 22 Block C
Thi công xây tường căn hộ tầng 17 Block C
Thi công xây tường căn hộ tầng 17 Block C
Thi công hệ thống M&E căn hộ tầng 16 Block C
Thi công tô tường căn hộ tầng 5 Block C