Sàn Giao Dịch Bất Động Sản là Gì?

Trong bối cảnh không phải ai cũng hiểu rõ về khái niệm sàn giao dịch bất động sản, bài viết này sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ về định nghĩa và các vấn đề pháp lý liên quan.

 • Điều 3 Luật Kinh Doanh Bất Động Sản 2014:
  • Kinh doanh bất động sản bao gồm nhiều hoạt động như xây dựng, mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, môi giới bất động sản, và sàn giao dịch bất động sản.
  • Sàn giao dịch bất động sản được định nghĩa là nơi diễn ra các giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, và các hoạt động liên quan khác.
 • Ưu điểm của Sàn Giao Dịch Bất Động Sản:
  • Thông tin bảo đảm về pháp lý và chính xác.
  • Phí giao dịch thấp hơn so với thị trường.
  • Lựa chọn dịch vụ trọn gói với sự tham gia của ngân hàng, công chứng, và các đối tác khác.

Thành Lập Sàn Giao Dịch Bất Động Sản: Điều Kiện và Hoạt Động

 • Điều Kiện Thành Lập:
  • Quy định tại Điều 69 Luật Kinh Doanh Bất Động Sản 2014.
Đối tượng Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản
Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản Phải thành lập doanh nghiệp
Doanh nghiệp kinh doanh Ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản;
Người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

 • Hoạt Động của Sàn Giao Dịch Bất Động Sản:
  • Mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, và các hoạt động liên quan.
  • Tổ chức việc giao dịch và giới thiệu thông tin về bất động sản.
  • Kiểm tra giấy tờ và làm trung gian cho các giao dịch.

Hoạt Động của Doanh Nghiệp Kinh Doanh Dịch Vụ Sàn Giao Dịch Bất Động Sản

 

 • Theo Thông Tư 11/2015/TT-BXD:
  • Nội dung hoạt động bao gồm các giao dịch đã được nêu ở phần trước.
  • Công khai thông tin về bất động sản.
  • Kiểm tra hồ sơ pháp lý và chịu trách nhiệm trước khách hàng.
  • Thực hiện các hoạt động thông qua hợp đồng và lập báo cáo hàng tháng.
 • Trách Nhiệm của Sàn Giao Dịch:
  • Lập báo cáo hàng tháng về tình hình giao dịch.
  • Thực hiện biện pháp phòng chống rửa tiền và báo cáo liên quan theo quy định pháp luật.

Qua đó, bài viết đã giúp độc giả hiểu rõ hơn về sàn giao dịch bất động sản, từ định nghĩa đến điều kiện và hoạt động của nó trong thị trường địa ốc ngày nay.