Đất Nền, Nhà Phố, Biệt Thự, Richmond Quy Nhơn đang là điểm đến thu hút nhiều nhà đầu tư. Dưới đây là hình ảnh thực tế tiến độ thi công tháng 8/2022 của dự án.!

Tiến độ xây dựng Richmond Quy Nhơn tháng 8 Hình ảnh Logo dự án
Tiến độ xây dựng Richmond Quy Nhơn tháng 8 Hình ảnh Logo dự án
Tiến độ xây dựng Richmond Quy Nhơn tháng 8 Hình ảnh tổng quan Lô M
Tiến độ xây dựng Richmond Quy Nhơn tháng 8 Hình ảnh tổng quan Lô M
Tiến độ xây dựng Richmond Quy Nhơn tháng 8 Hình ảnh tổng quan Lô M
Tiến độ xây dựng Richmond Quy Nhơn tháng 8 Hình ảnh tổng quan Lô M
Tiến độ xây dựng Richmond Quy Nhơn tháng 8 Thi công cột tầng 3 lên tầng 4 Lô M
Tiến độ xây dựng Richmond Quy Nhơn tháng 8 Thi công cột tầng 3 lên tầng 4 Lô M
Tiến độ xây dựng Richmond Quy Nhơn tháng 8 Thi công cốp pha sàn tầng 4 Lô M
Tiến độ xây dựng Richmond Quy Nhơn tháng 8 Thi công cốp pha sàn tầng 4 Lô M
Tiến độ xây dựng Richmond Quy Nhơn tháng 8 Thi công cốt thép sàn tầng 4 Lô M
Tiến độ xây dựng Richmond Quy Nhơn tháng 8 Thi công cốt thép sàn tầng 4 Lô M
Tiến độ xây dựng Richmond Quy Nhơn tháng 8 Thi công xây tường tầng 1 Lô M
Tiến độ xây dựng Richmond Quy Nhơn tháng 8 Thi công xây tường tầng 1 Lô M
Tiến độ xây dựng Richmond Quy Nhơn tháng 8 Hình ảnh Lô L đã hoàn thiện
Tiến độ xây dựng Richmond Quy Nhơn tháng 8 Hình ảnh Lô L đã hoàn thiện
Tiến độ xây dựng Richmond Quy Nhơn tháng 8 Thi công trồng cây khu Công Viên Trung Tâm
Tiến độ xây dựng Richmond Quy Nhơn tháng 8 Thi công trồng cây khu Công Viên Trung Tâm
Tiến độ xây dựng Richmond Quy Nhơn tháng 8 Thi công trồng cây khu Công Viên Trung Tâm
Tiến độ xây dựng Richmond Quy Nhơn tháng 8 Thi công trồng cây khu Công Viên Trung Tâm
Tiến độ xây dựng Richmond Quy Nhơn tháng 8 Thi công trải bạt HDPE chống thấm lòng Hồ Cảnh Quan
Tiến độ xây dựng Richmond Quy Nhơn tháng 8 Thi công trải bạt HDPE chống thấm lòng Hồ Cảnh Quan
Tiến độ xây dựng Richmond Quy Nhơn tháng 8 Thi công trải bạt HDPE chống thấm lòng Hồ Cảnh Quan
Tiến độ xây dựng Richmond Quy Nhơn tháng 8 Thi công trải bạt HDPE chống thấm lòng Hồ Cảnh Quan