Phòng Marketing xin gửi đến các Anh/Chị những hình ảnh thi công mới nhất của dự án VUNG TAU PEARL cập nhật tháng 08/2022.

Hình ảnh tổng thể dự án

 

Hình ảnh tổng thể dự án

 

Hình ảnh tổng thể dự án

 

Hình ảnh tổng thể dự án

 

Hình ảnh tổng thể Block Sapphire và Block Topaz

 

Tiếp tục thi công tầng 33 Block Sapphire và Block Topaz

 

Thi công đổ bê tông sàn tầng 33 Block Sapphire

 

Thi công cốp pha, cốt thép sàn tầng 33 Block Topaz

 

Hình ảnh tổng thể Block Ruby và Block Opal

 

Thi công tầng mái Block Ruby và Block Opal

 

Thi công xây tường căn hộ tầng 26 Block Sapphire và Block Topaz

 

Thi công xây tường căn hộ tầng 26 Block Sapphire và Block Topaz

 

Thi công xây tường căn hộ tầng 27 Block Ruby và Block Opal

 

Thi công xây tường căn hộ tầng 27 Block Ruby và Block Opal

 

Thi công tô tường hành lang tầng 10 Block Sapphire và Block Topaz

 

Thi công tô tường hành lang tầng 7 Block Ruby và Block Opal

 

Thi công tô tường căn hộ tầng 10 Block Sapphire và Block Topaz

 

Thi công tô tường căn hộ tầng 7 Block Ruby và Block Opal