Cập Nhật Tiến Độ Lavita Thuận An – Chủ đầu tư Hưng Thịnh, Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 6 Block A, Thi công cốt thép sàn tầng 7 Block B, Thi công xây tường căn hộ tầng 18 Block C

Hình ảnh tổng thể dự án
Hình ảnh tổng thể dự án
Hình ảnh tổng thể Block A và Block B
Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 6 Block A
Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 6 Block A
Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 6 Block A
Thi công cốt thép sàn tầng 7 Block B
Thi công cốt thép sàn tầng 7 Block B
Thi công cốt thép sàn tầng 7 Block B
Thi công cốt thép sàn tầng 7 Block B
Hình ảnh tổng thể Block C và Block D
Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 22,thi công cốt thép cột vách tâng 22 lên tầng 23 Block C
Thi công cốt thép cột vách tầng 22 lên tầng 23 Block C
Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 22,thi công cốt thép cột vách tâng 22 lên tầng 23 Block C
Thi công cốt thép cột vách tầng 22 lên tầng 23 Block C
Thi công xây tường căn hộ tầng 18 Block C
Thi công xây tường căn hộ tầng 18 Block C
Thi công hệ thống M&E, cấp nước và PCCC trong căn hộ tầng 16 Block C
Thi công hệ thống M&E, cấp nước và PCCC trong căn hộ tầng 16 Block C
Thi công tô tường căn hộ tầng 9 Block C